SDG 15

Met het oog op SDG 15: Leven op het land investeren wij in onze bodem in plaats van deze uit te putten. Wij werken aan de bescherming, het herstel en de bevordering van onze ecosystemen op een duurzame manier, het bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie en roepen het verlies van biodiversiteit een halt toe.

Maar hoe doen wij dit?

We streven naar een continue staat van fotosynthese in de bodem van onze buitentuin. Planten en bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer en zetten dit met behulp van zonlicht (fotosynthese) om naar zuurstof en plantenbiomassa, zoals wortels en bladeren. Door een levende mulchlaag (organische bodembedekkers) te voeden met onze eigen compost (ZwamPostTM) en een low-till principe toe te passen, wordt biomassa in de bodem verzameld in de vorm van koolstof (en stikstof), wat leidt tot een gezonde bodem met een grote biodiversiteit.

Waar werken wij nu aan?

In 2022 leggen wij de focus op target 15.3 om woestijnvorming en landdegradatie tegen te gaan. Droge, kale, zilte grond slaat geen CO2 op, waardoor het broeikaseffect wordt verstrekt en stoot het zelfs uit. Verder waait het gemakkelijk weg, is het slecht voor verbouwing van gewassen en heeft het geen temperend effect op de lokale temperatuur. Dit is allemaal niet best en daarom gaan we dit effect graag tegen, hoe klein onze schaal ook is. Als wij buiten een stukje grond kunnen redden van deze woestijnvorming dan doen we dit maar al te graag. Zodoende hebben we dit met onze eigen outdoor farm gedaan. Een gezonde bodem en duurzame aanplanting gaat dit probleem o.a. tegen. Daarom willen wij dit jaar de volgende doelen behalen:

 

  • Minimaal 80% van opgehaalde en gecreëerde reststromen (koffiedik, gebruikt oesterzwam substraat, microgroenten afval, etc.) omzetten in bodemverbeteraar, genaamd ZwamPostTM en dit gebruiken voor de outdoor urban farm.
  • Een continue staat van fotosynthese creëren in 10% van het totale oppervlak van onze buitentuin (± 20m2) voor min 10 maanden per jaar. Hierdoor wordt biomassa in de bodem verzameld in de vorm van koolstof (en stikstof).