SDG 13

Met het oog op SDG 13: Klimaatactie zet Kwekersgilde zich samen met de gemeenschap in om het bewustzijn te vergroten random de mitigatie (voorkomen), adaptatie (aanpassen) en impactvermindering van klimaatverandering (target 13.3). Wij ondernemend dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden en de veerkracht en het aanpassingsvermogen ertegen te versterken (target 13.1).

Maar hoe doen wij dit?

Door een werkend circulair en regeneratief landbouwmodel aan te bieden, met een plantaardige mentaliteit, als alternatieve manier van voedselproductie, proberen we iedereen te inspireren om ons te volgen en deel te nemen aan ons lokale voedselweb. Ook kijken we kritisch naar onze eigen processen om zo te kunnen blijven ondernemen binnen de grenzen van de planeet, zowel sociaal-maatschappelijk als milieutechnisch.

 

Wanneer steden groeien, groeit de lokale behoefte naar voedsel mee. We willen een hyperlokaal alternatief bieden dat de afstand tussen product en mensen verkleint en tegelijkertijd groenvoorziening terugbrengt naar de stedelijke omgeving. Meer groen in de stad betekent minder ‘beton’, wat leidt tot een vermindering van het stedelijk hitte-eiland effect (UHI). Oftewel, de warmte die blijft minder hangen in de stad, waardoor bijvoorbeeld de airco minder of niet aan hoeft. Dit scheelt weer energieverbruik en verontreiniging. Met de al stijgende gemiddelde temperaturen en extreme pieken door de klimaatverandering is het belangrijk dat de hitte niet nog extra in de stad blijft hangen.

Bron: (World Meteorological Organization, 2022)

Waar werken wij nu aan?

Meten is weten! Zo werken wij in 2022 er hard aan om onze eigen impact op de klimaatverandering beter in kaart te brengen en indien nodig actie te kunnen ondernemen. Zo willen wij:

  • De carbon-footprint van de organisatie in kaart brengen.
  • Starten met het vormen en opstellen van een klimaatbeleid en strategie die aansluit op de 1,5˚C (Parijs-akkoord) en ‘net-zero’ ambities.
  • De uitstoot van CO2, door verbruik van fossiele brandstoffen afkomstig van de bedrijfsauto, te compenseren door bijv. bomen aan te laten planten of te investeren in klimaatprojecten.
  • Elimineren van single-use plastics (wegwerpplastic) uit onze pick-up service.
  • De voorkomen impact op het klimaat door onze partners binnen het voedselweb communiceren om zo het bewustzijn rondom klimaatverandering te vergroten en de rol die zij hierin spelen.