SDG 12

Met het oog op SDG 12: Verantwoorde consumptie-, en productiepatronen blinken wij uit met onze filosofie. Het duurzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (12.2), het verminderen van voedselverspilling bij winkels en consumenten en voedselverlies in de productie- en bevoorradingsketens (12.3) en ten slotte het beperken van afvalproductie door preventie, vermindering, recycling en hergebruik (12.5) zijn allemaal onderdelen van onze kernactiviteiten en bedrijfsstrategie. We transformeren tenslotte plantaardig “afval” naar producten, diensten en lesmateriaal. Inclusief onze eigen ‘afvalstromen’!

 

Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen in relatie tot de targets 12.6 en 12.8, via onze eigen vormen van educatie en samenwerking, toegang krijgen tot relevante informatie over duurzaam leven in harmonie met de natuur.

Maar hoe doen wij dit?

  •  We maken gebruik van onze eigen Kwekersgilde regeneratieve principes en spiraal ter inspiratie.
  • We streven een Just-In-Time productiemethode na ter vermindering van interne verspilling.
  • Herdefiniëren van afval, zodat afval uiteindelijk niet meer bestaat.
  • Plannen en vastleggen van onze eigen oogstdata en hier dynamisch op acteren tegen verspilling.
  • We moedigen alle type bedrijven, groot en klein, aan om zich aan te sluiten bij ons voedselweb en zo mee te doen aan de duurzame beweging.
  • Projecten ondernemen i.s.m. het onderwijs waarbij het duurzaam en efficiënt gebruik van natuurlijk hulpbronnen centraal staat. Zoals het Kardoen project.

Waar werken wij nu aan?

  • We zijn actief op zoek naar nieuwe partners om reststromen op te halen. Hierdoor kunnen we nog meer ‘afval’ we kunnen redden van de vuilverbranding. Met name in nieuwe sectoren: weekmarkten, (groente)winkels, cateraars, ziekhuizen, kantoren etc.
  • Dit jaar willen wij de verspilling van 15.000 kilo aan reststromen tegengaan.
  • Het voltooien van minimaal 5 samenwerkingen/projecten met onderwijsinstellingen in 2022.
  • Overproductie en daarmee verspilling voorkomen, door middel van een Just-in-time planning, afgestemd op COVID-schommelingen voor onze microgroenten.

Duidelijk communiceren over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hebben als bedrijf en de invloed die uitgeoefend kan worden via de SDGs en hierdoor duurzaam handelen toegankelijk en bespreekbaar maken. “Leading by example.”