Kwekersgilde

Kwekersgilde is een Dordts stadslandbouwbedrijf in ontwikkeling. Wij streven naar het efficiënt produceren van voedsel, dicht bij de consument en met aandacht voor het sluiten van kringlopen. Dit doen we door gebruik te maken van lokale reststromen als grondstof voor het telen van groenten en paddenstoelen. Onze missie is geen massaproductie, maar productie door de massa en door deze kleinschalige benadering kunnen we werken met wat we noemen

you ask, we grow

Afhankelijk van het seizoen, starten we pas met zaaien als dat van ons verlangd wordt. Zo kunnen we onnodige arbeid, middelen en tijd besparen. Daarnaast helpt deze manier van werken voedselverspilling voorkomen. Door samen te werken met lokale initiatieven kunnen naast diensten ook nieuwe producten ontstaan. Onze successen en uitdagingen dragen we graag over, zodat er nog meer kringlopen gesloten kunnen worden. Wanneer we deze twee pijlers, samenwerken en kennisoverdracht, combineren kunnen we onze kwaliteit blijven verbeteren.

Contact

Wil je met ons in contact komen, mail dan naar onderstaand adres.

patrick@kwekersgilde.nl